Odbornost popularizátor

 

Úkolem naší odbornosti je popularizace vědy. Tvým popisem práce bude vzdělávat neodbornou veřejnost a ukazovat jí, že věda a technika může být i zajímavá a zábavná a že není potřeba se jí bát. Popularizátoři se během minulých ročníků věnovali třeba stavbě dírkové komory a pořizovali s ní fotografie.

Typickou prací popularizátora může být prezentace jednoduchých experimentů pro veřejnost a vysvětlování základních i složitějších fyzikálních jevů. Ostatně, přípravu experimentu a vysvětlování jednoduchých jevů si vyzkoušíš i v průběhu Expedice. V průběhu simulace má potom popularizátor na starosti například vedení palubního deníku, točení videí a vedle toho všeho bude navíc dělat tiskového mluvčího pro celou posádku, proto je potřeba, aby se nebál vystupovat před kamerou, mluvit do mikrofonu a skvěle rozuměl projektům všech ostatních odborností.

Typický popularizátor má široký záběr, neočekáváme od tebe extrémní znalosti, ale  musíš umět komunikovat s ostatními odbornostmi, rozumět tomu, o čem mluví a umět jejich práci zjednodušit tak, aby jí rozuměl úplně každý.

K tomu budeš občas potřebovat i dobré vyhledávací a komunikační schopnosti. Popularizátor je vhodná odbornost i v případě, že ještě nevíš, co chceš jednou dělat, ale víš, že tě nějakým způsobem zajímají přírodní vědy. Můžeš si díky ní vyzkoušet více věcí najednou, spolupracovat s různými odbornostmi a rozhodnout se později.

Popularizátoři jsou odbornost, o níž řada našich velitelů dlouho snila. Máš díky ní totiž možnost šířit dobré jméno vědy a ukazovat ostatním mladým lidem, že není tak hrozná, jak si možná mysleli, právě naopak, ty jim můžeš ukázat, že je věda zábavná!

Mezi popularizátory určitě patříš i v případě, že tě zajímá vědecká žurnalistika nebo dokumentování - oceníme tvou schopnost dobře psát, fotit, točit, střihat videa nebo dělat grafiku. Alespoň jedno z toho musíš ovládat opravdu dobře, pokud to ale neumíš všechno, tak se nemusíš bát, spoustu těchto věcí se v Expedici naučíš!