Odbornosti – lékař

lekariLekár je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Jeho náročné a nestereotypné povolanie si vyžaduje plnú sústredenosť, množstvo vedomostí z oblasti biológie, chémie či psychológie a samozrejme povahové črty, bez ktorých nemôže vykonávať svoju profesiu. Sú to najmä pohotovosť, rozhodnosť, precíznosť a odvaha.

Pôvod lekárstva nachádzame už v dávnej minulosti, kedy poddruhy homo sapiens uplatňovali pri záchrane zdravia a ži vota už aj účelné liečiteľské zásahy, podmienené pokračujúcim rozvojom ľudského myslenia a poznania. Využívali prírodné zdroje, najmä rastliny a ústroje zvierat. Prvé lekárske školy začali vznikať v Starovekom Egypte a Číne. Postupným vývojom sme sa od liečivých rastlín dopracovali až k transplantáciám životne dôležitých orgánov a veľkému množstvu nesmierne pokrokových zákrokov.

Lekár je taktiež neodmysliteľnou súčasťou posádky, ktorá je pripravovaná na let do vesmíru. V Expedícii Mars sa snažíme priblížiť, akú dôležitú funkciu má lekár na palube vesmírnej lode. Dohliadať na správne stravovanie posádky, na jej fyzický a psychický stav, pravidelne kontrolovať základné životné funkcie posádky a zaznamenávať prípadné abnormálnosti, či vykonávať rôzne experimenty, v ktorých uplatnia najmä svoje vedomosti z oblasti chémie a schopnosť spájania súvislostí medzi prírodnými vedami. Postupným prechádzaním cez jednotlivé kolá si každý účastník tejto odbornosti overí svoje schopnosti individuálnej aj tímovej práce, svoje silné a slabé stránky, svoje predpoklady stať sa pohotovým, rozhodným a precíznym lekárom posádky letu na Mars.

DSC_8123

Prajem vám veľa šťastia a množstvo úspechov.

 

 Adam Stražovec,

velitel odbornosti lékařů