Sdružení pro dopravní telematiku – nový partner Expedice Mars

SDT-logo2015S potěšením představujeme nového partnera Expedice Mars – Sdružení pro dopravní telematiku, zastoupené svým viceprezidentem ing. Romanem Srpem.

Základním posláním Sdružení pro dopravní telematiku, které ve svých řadách sdružuje téměř 80 společností z komerční i nekomerční sféry, je aktivně a koordinovaně spolupracovat na urychlení rozvoje oboru dopravní telematiky v oblasti pozemních komunikací, železniční, vodní i letecké dopravy v České republice a tím přinášet technické, ekonomické i ekologické přínosy národnímu hospodářství i svým členům.

sdt-info
Webové stránky SDT s informací o navázání partnerství s Expedicí Mars

Seznam členů SDT najdou zájemci na jejich webových stránkách, stejně tak jako deklarací cílů, ke kterým sdružení směřuje.

Podpora Expedici Mars za strany Sdružení pro dopravní telematiku umožní jednak zkvalitnit výcvik a přípravu mladých českých a slovenských zájemců o kosmonautiku nejenom při výcviku v Centru mladých kosmonautů v Transinne, ale i v dlouhodobém horizontu.

A pokud především vám „služebně starším“ je jméno pana Romana Srpa a Sdružení pro dopravní telematiku povědomé, tak vězte, že právě oni byli organizátory kongresu Asociace kosmických cestovatelů (ASE), které se uskutečnilo v Praze v roce 2009, a kterého se jako pomocníci zúčastnila i řada členů Expedice Mars…

ase2009-wakata
Účastníci Expedice Mars na ASE 2009 spolu s japonským kosmonautem Koičim Wakatou