Studentská simulovaná mise na Mars

5 studentů, 25 m2 a 101 hodin, neboli 6060 minut, neboli 363 600 vteřin. To jsou základní parametry unikátní simulace vesmírného letu na Mars, který se každý rok koná v rámci studentské soutěže Expedice Mars. Může se zdát, že vlastně o nic nejde, ale opak je pravdou. Na mladé kosmonauty toho během jejich mise čeká mnoho. Vyzkouší si každodenní život na palubě kosmické lodi i krize, které mohou nastat, jako třeba karanténu nebo poruchu počítačů. Budou zkoušet vědecké experimenty, plnit úkoly spojené s letem a na znamení úspěšného letu vystoupí na povrch cizí planety.

Během této doby jsou prakticky odříznuti od vnějšího světa. Jediným jejich kontaktem je řídící středisko, ze kterého dostávají pokyny. Víc než co jiného je proto důležitá schopnost posádky pracovat jako tým.

Jedním z cílů simulace je také dostat účastníky z jejich komfortní zóny. Ti díky tomu poznají své fyzické i psychické limity a mohou se dál rozvíjet. A samozřejmě se jedná o obrovský zážitek. Kdo může říct, že si (i když simulovaně) vyzkoušel, jaké je to letět na jinou planetu.

V minulém ročníku byla celková délka jejich výstupu 72 minut. Posádka strávila na Marsu od přistání po odlet celkem 3 hodiny a 26 minut. Chod simulace v minulém ročníku zajišťovalo celkem 13 velitelů, řada dalších spolupracovala na její přípravě v průběhu roku.

Simulátor

Přidejte se k nám při prohlídce simulátoru s loňskou posádkou Youtube na Youtube.

Hlavní modul

Hlavní modul je nejdůležitější součást lodi. Probíhá zde přibližně 80% všech aktivit posádky během letu. Nachází se zde můstek s řídícími počítači, na kterých je monitorován stav veškerých systémů lodě a je zde také zprostředovávána komunikace se Zemí. Dále se v hlavním modulu nachází lůžkový prostor pro členy posádky a skladovací jednotky pro zásoby a materiál na veškeré experimenty. Do hlavního modulu v přední části ústí přechodový průlez pro případné připojení zásobovacích či jiných modulů.

Laboratoř

Laboratoř slouží převážně k provádění experimentů v průběhu letu. Tento prostor je primárně přizpůsoben pro biologické a chemické experimenty tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví posádky. Nachází se zde dekontaminační komora a laboratorní počítač s vybavením.

Servisní modul

Tento modul slouží je propojení mezi hlavní částí lodi a přistávacím modulem. Jsou zde umístěny skladovací jednotky se zásobami potravin.

Přistávací modul

Přistávací modul slouží pouze pro přistání na Mars a k návratu zpět na loď. Posádce sem není po většinu letu umožněn přístup, jelikož tento modul není přizpůsoben k obývání po delší dobu.