Študentská simulovaná misia na Mars

5 študentov, 25 m2 a 101 hodín alebo 6060 minút či 363 600 sekúnd. To sú základné parametre unikátnej simulácie vesmírneho letu na Mars, ktorý sa každý rok koná v rámci študentskej súťaže Expedícia Mars. Môže sa zdať, že vlastne o nič nejde, ale opak je pravdou. Na mladých kozmonautov toho počas ich misie čaká veľa. Vyskúšajú si každodenný život na palube kozmickej lode i krízy, ktoré môžu nastať, ako napríklad karanténa alebo porucha počítačov. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj vedecké experimenty či plnenie úloh spojených s letom a na znamenie úspešného letu vystúpia na povrch cudzej planéty.

Počas pobytu vo vesmíre sú prakticky odstrihnutí od vonkajšieho sveta. Ich jediným kontaktom so Zemou je riadiace stredisko, z ktorého dostávajú pokyny, a preto je veľmi dôležitá schopnosť posádky pracovať ako tím.

Jedným z cieľov simulácie je dostať účastníkov z ich komfortných zón, vďaka čomu spoznajú svoje fyzické i psychické limity a môžu sa ďalej rozvíjať. Samozrejme, celý pobyt na lodi je neopakovateľným zážitkom- kto môže povedať, že si (aj keď simulovane) vyskúšal, aké to je letieť na inú planétu?

V minulom ročníku bola celková dĺžka bádania planéty 72 minút. Posádka strávila na Marse, od pristátia až po odlet, celkom 3 hodiny a 26 minút. Plynulý chod simulácie zaisťovalo 13 veliteľov a mnoho ďalších spolupracovalo na jej príprave počas celého roku.

Simulátor

Pridajte sa k nám pri prehliadke simulátoru s minuloročnou posádkou Youtube na Youtube.

Hlavný modul

Hlavný modul je najdôležitejšia súčasť lode. Prebieha tu približne 80% všetkých aktivít posádky počas letu. Nachádza sa v ňom můstek s riadiacimi počítačmi, na ktorých je monitorovaný stav všetkých systémov lode a sprostredkovaná komunikácia so Zemou. Okrem toho sa v hlavnom module nachádza lôžkový priestor i skladovacie jednotky zásob a materiálov na všetky experimenty. V prednej časti ústi hlavný modul do prechodového prielezu slúžiaceho na prípadné pripojenie zásobovacích či iných modulov.

Laboratórium

Laboratórium slúži prevažne k realizácii experimentov v priebehu letu. Tento priestor je primárne prispôsobený na biologické a chemické experimenty tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia posádky. Nachádza sa tu i dekontaminačná komora a laboratórny počítač s vybavením.

Servisní modul

Tento modul je prepojením medzi hlavnými časťami lodi a pristávacím modulom. Sú tu umiestnené skladovacie jednotky so zásobami potravín.

Pristávací modul

Pristávací modul slúži iba na pristátie na Marse a na návrat späť na loď. Posádke tam nie je počas letu umožnený prístup, keďže tento modul nie je prispôsobený na bývanie, či dlhší pobyt.