Odbornosti – astronom

Astronóm je nepostrádateľnou súčasťou každej výpravy na Mars a tá naša nie je žiadnou výnimkou! Práve schopnosti palubného astronóma rozhodujú často o správnom nasmerovaní na trajektóriu k Marsu, či na jej orbitu. Taktiež počas simulácie riadia a kontrolujú systémy lode, vykonávajú experimenty, ktoré nie sú na Zemi uskutočniteľné a dohliadajú, aby neprišlo ku kolízií s iným vesmírnym objektom. Astronóm dokáže vybrať vhodné miesto pristátia na povrchu na základe jeho vedomostí a intuície alebo určiť jeho polohu kdekoľvek na planéte len vďaka pozorovaniam nočnej oblohy.

Astronom

V posledných ročníkoch sa teší veľkej obľube súťažiacich, pretože ponúka množstvo zábavných možností ako naplno ukázať svoje schopnosti. Tak ako každá odbornosť aj astronóm musí prejsť projektovým kolom, ktoré zahŕňa väčšinou teoretickú a praktickú časť venovanú istej téme. V teoretickej časti astronóm popíše danú problematiku, ktorej sa venuje a v praktickej časti potom realizuje rôzne merania a vyvodzuje závery. V minulých ročníkoch bolo počas projektového kola úlohou astronómov napr. určiť vzdialenosť Zeme a Mesiaca paralaktickou metódou pomocou digitálneho fotoaparátu alebo sledovať výšku Slnka a čas kulminácie pomocou vlastného gnómonu, či meranie slnečnej konštanty pomocou jednoduchých pomôcok.

V semifinálovom kole je ich náplň podobná teraz však už pracujú ako kolektív a snažia sa spoločne vypracovať projekt, ktorý je neskôr prezentovaný. Konštrukcia vlastného interferometra, spektroskopu či iných astronomických prístrojov a vykonávanie rôznych meraní je len jedna z mnohých aktivít, s ktorou sa môžete počas semifinále stretnúť. Využívajú skúsenosti a schopnosti celej skupiny a každý z nich sa dozaista dozvie aj čosi nové.DSC_0330

 

Možno si myslíte, že správny astronóm by mal oplývať vedomosťami a poznať celú astronomickú terminológiu. To nie je celkom pravda, keďže správny astronóm by mal taktiež udržiavať pohodu na lodi, vedieť riešiť krízové situácie s nadhľadom, problém vyhodnotiť z viacerých uhlov pohľadu a určiť možné dôsledky svojho rozhodnutia. Táto odbornosť sa hodí každému, kto je neskrýva svoje nadšenie pre vesmír, rád objavuje a učí sa novým veciam. Myslím si, že v tejto odbornosti si nájde svoju trošku vesmíru každý.

Prajem všetkým astronómom veľa šťastia.

 

 Dejan Prokop,

velitel odbornosti astronomů